اخبار برگزیده

لبخند

لبخند

 

مثلا بدون پلک زدن نگاش می کنم ..  یه لبخند کمرنگ هم رو لبهام داشته باشم...   همینطور که بهش زل زدم..   یهو متوجه نگاهم میشه و میگه..

چیه!؟

همینطور نگاش می کنم..

این نگاهت ترجمه ای نداره؟

من لبخندم پر رنگتر میشه .. و پلک می زنم

با ابروهاش اخم می کنه ولی چشماش می خنده فهمیدم!  :

و فهمید که چی بهش گفتم...

اون الان لبخند می زنه

به همین سادگی و قشنگی  ;


لبخند

لبخند

لبخند

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها