اخبار برگزیده

تمرکز...

فرض می کنیم می خوای دست به یه کاری بزنی و تمرکز کافی نداری.. و هر لحظه ذهنت به صورت پراکنده به چیزای مختلف فکر می کنه و رو کاری که داری انجامش میدی تسلط کافی نداری..

خب مسئله کجاست؟   آفرین ..نداشتن تمرکز !

چی میشه که آدم نمیتونه تمرکز کافی داشته باشه؟

مثلا داشتن دل مشغولی و دغدغه های روزمره و.......................   و خیلی چیزای دیگه که میشه ازشون کتاب نوشت

خب فهمیدیم که تمرکز برای درست  انجام کاری خیلی مهمه..  راه حل چیه؟

کی می تونه بگه؟

آقا ما بگیم؟

بفرمایید!

آقا ما نباید به چیزای دیگه فکر کنیم  و فقط باید کارمونو انجام بدیم 

آفرین ، باریکلا...  اینو خودت تنهایی فکر کردی؟  

آره آقا، آخه من وقتی می خوام تمرکز کنم.. به چیزای دیگه فکر نمی کنم

خیلی ممنون، بفرما بشین لطفا!! هووووف..   لطفا کاربردیتر جواب بدین و راه حل عملی پیشنهاد بدین!

اجازه آقا!! یعنی راه حل ما کاربردی نبود؟

خودت چی فکر می کنی؟  .. ببین اگه بتونی بگی که چطوری می شه به چیزای دیگه فکر نکرد و حواس آدم بیشتر به کاری که در حال انجامشه باشه، می شه راه حل کاربردی!

خب آقا ما می دونیم.. میشه بگیم؟ ..  با اجازه...   ....  برا داشتن تمرکز باید تمرین کنیم تا هر وقت خواستیم کاریو انجام بدیم تمرکز کنیم!

.....خب؟

 همین دیگه آقا

لطف کردی حالا بفرما بشین!      درست می گی اما هنوز جواب و راه حل کاربردی ندادین!   ولی خب به مورد مهمی اشاره کردی!   الان دیگه مسئله اینجاست که چطور می شه تمرکز و تمرین کرد!!

آقا!!؟.... این مسعود میگه ..اگه یه عدد چند رقمیو به صورت معبشمریم! و بعدش ...

کی به شما اجازه داد حرف بزنی!؟   شما زبون مسعودی!!؟  خودش مگه زبون نداره!!!!؟

ببخشید آقا اشتباه کردیم آقا.. آخه هی  به من میگه بگووو..  

گوشای من درازه؟  آخه چرا دروغ می گی!  چرا من نشنیدم؟

نمی دونیم آقا شاید حواستون اینجا نبوده..

ساکت شو ببینم!! من حواسم اینجا نیست!!؟    پس دو ساعته اینجا راجب چی حرف می زنیم!؟ 

شما درست می گی من حواسم نبود.. اشنباه کردیم این حرفو زدیم آقا.. غلط کردیم آقا.. آقا تورو خدا عصبانی نشید، منظور بدی نداشتم. ببخشید من دیگه حرفی نمیزنم ..ساکت می شینم. 

گوشاتونو خوب باز کنید! اگه اینطور پیش برید به نتیجه نمیرسیم! اگه حرفی دارید و نظری دارید.. عین یه مرد بلندشید و نظرتونو بگید .. نه اینکه غیر مستقیم و ناقص نظرتونو بگید!!  با تو هستما مسعود!

چشم آقا.. شرمنده! دیگه تکرار نمی شه.. راستش چون من مطمئن نبودم برا همین خودم نگفتم.  پس الانم ترجیه می دم اصلا نگم 

وسایلاتونو جمع کنید از کلاس برید بیرون!  با هر دوتونم! یالا..

آقا توروخدا ما که گفتیم اشتباه کردیم!!

همین یه بارو گذشت کنید! مارو ببخشید.. خواهش می کنم!  

خب بتمرگین سر جاتون دیگه از شما دوتا حرفی نشنوم..!

چشم آقا.. خیلی ممنون..

خیلی لطف کردین،. 

 

 

 


تمرکز...

تمرکز...

تمرکز...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها